Vad bör man tänka på när man anlitar en städfirma?

Det finns många städfirmor som erbjuder sina tjänster. Det är inte alltid så enkelt att veta vem man ska välja då det finns många aktörer ute på marknaden och en del av dem är inte så seriösa som andra är. Givetvis vill man anlita en städfirma som levererar de önskemål man har samt uppfyller de krav man ställer. En viktig del är att man ska känna förtroende för den firma man väljer att anlita, men det finns även vissa kvalitetsmärkningar och certifikat som kan ge en vägledning.

 • F-skattesedel är något den städfirma man anlitar bör ha. Det visar att det är en seriös firma som sköter sina betalningar till skatteverket.
 • Ansvarsförsäkring innebär att en försäkring är tecknad mot skador på egendom hos uppdragsgivaren
 • Betalningsförmåga- Om företaget innehar kreditvärdighet AAA så betyder det hög betalningsförmåga
 • ISO 14 001 innebär att städföretaget uppfyller grundkraven för att få arbeta miljövänligt
 • ISO 9 001 är ett certifikat för de företag som har en internationell standard över hur själva kvalitetsarbetet sköts
 • Medlem i SFRO(städföretagens riksorganisation)

Utöver dessa kvalitetsmärkningar och certifikat finns det andra frågor man bör ställa direkt till städfirman.

 • Har de en lista över vad som ingår i städningen?
 • Vad blir det totala priset?
 • Har de en nöjd kund garanti på städningen?
 • Hur lång betalningstid har man?
 • Skrivs det ett avtal?

Ovanstående punkter ger en fingervisning över hur man bör tänka när det gäller vissa saker men givetvis handlar det ofta om mer än så. Det kan finnas personliga faktorer som spelar in eller blir rent av avgörande när man väl väljer en firma som ska städa ens hem. Att boka in ett möte med personalen är inte fel då personkemin går före vissa certifieringar och punkter ibland. Kanske det är ett nystartat företag som ännu inte hunnit göra dem.