Beslag till innerdörrar

En dörr och en dörrs funktion är något så självklart att man egentligen sällan tänker på att dörren finns. Observerar man ideligen dörren är det ganska sannolikt att det är något fel på den. Dörren kan till exempel vara sliten eller felhängd så att den blir ett hinder, men den kan också uppfattas som störande därför att trycken, låsringar och nyckelskyltar stilmässigt passar dåligt till själva dörren eller övrig inredning. Problemet är dessbättre lätt att lösa. Byt till beslag som passar bättre och därmed gör dig på godare humör!

I ett nybyggt hus är det ganska självklart att man väljer enhetliga innerdörrsbeslag, eller i varje fall ser till att man inte blandar olika typer på ett och samma våningsplan. Med tiden händer det dock att ett eller annat dörrtrycke skadas och måste bytas ut. Det ligger då ganska nära till hands att välja en annan stil, inte sällan med den bestämda tanken att inom kort förnya hemmet genom att senare byta alla dörrbeslag.

Dessvärre är ens tanke och beslut inte alltid detsamma som verkställighet. Det nya trycket förblir ofta ett isolerat enstaka inslag och därmed har man kanske med en enda liten detalj lagt grunden till en begynnande otrivsel. Självfallet kan man tänka sig att alla innerdörrar i en bostad förses med olika beslag. Det finns många som uppskattar den variationen, särskilt om trycken, ringar och skyltar är av antikt slag.

Men har man sådana ambitioner bör man tänka sig för mycket noga. Äldre beslag kan stilmässigt passa dåligt till moderna standarddörrar, men ännu värre är att de dessutom kan fungera mindre bra. Det är inte ovanligt att man också måste byta lås.

Ett beslag av äldre typ är den vridbara dörrknoppen av porslin. Under en period var sådana vanliga och försågs ofta med vackra dekorationer typ blomstermålningar. Numera hittar man dem hos antikhandlare och på auktioner. Beslaget är fortfarande dekorativt men mycket opraktiskt. Ett barns hand har inte bara svårt att få grepp om knoppen. Barnet orkar inte heller vrida den så att dörren går att öppna. Samma problem har många äldre och rörelsehindrade.

Har äldre trycken genomgående skruvar måste man veta att dessa svarar mot dörrbladets tjocklek. Ett annat problem kan vara att låsringarna eller nyckelskyltarna inte är stora nog för att täcka de gamla skruvhålen. Detta är för övrigt en sak som är viktig att kontrollera även när man köper nya beslag till standarddörrar.

De lås som för det mesta används i standarddörrar numera är flerfunktionslås. De är av ett annat slag än de lås som var vanliga fram t o m 1989. Detta är viktigt att veta om du ska komplettera en äldre standarddörr. Den tidigare använda låstypen finns fortfarande i handeln.

Innerdörrstrycken med tillbehör finns i ett mycket stort sortiment. Dessa utsätts ju inte för samma klimatpåfrestningar som ytterdörrstrycken varför betydligt flera material kan användas.
Strävar man efter stor likriktning bör man ändå veta att det finns trycken och nyckelbeslag av samma modell för såväl inom som utomhusbruk.

Mässing är den traditionella dörrbeslagsmetallen och fortfarande den allra vanligaste. Den kan vara blankpolerad, mattborstad, brunoxiderad, antikbehandlad eller förnicklad. Andra allt vanligare metaller är nickel, krom, aluminium och samak, som är nickelliknande. Metallerna kombineras ofta med termoplaster i olika kulörer och med greppdelar av trä, bland annat ask, ek, furu och teak. Det är långt ifrån ovanligt att syntetiska material omsluter en metallkärna.

Grepplängden på trycken kan variera en del, från 80 till 130 mm, men för just innerdörrar är 100 till 120 mm vanligast. Observera att tryckena ofta är avpassade för en bestämd dörrtjocklek och att en del har genomgående skruv.